System do zarządzania gospodarką wodną


Projects

New technologies significantly alter the way your business operates

 • Brak systemu do zarządzania gospodarką wodną w oparciu o dane zbierane w czasie rzeczywistym

 • Klient:

  Zakłady uzdatniania wody

 • Projekt w trakcie realizacji

Description:

Dedykowane rozwiązanie bazujące na naszym produkcie przeznaczonym dla zakładów uzdatniania wody.

Głównym celem projektu jest usprawnienie zarządzania procesami uzdatniania wody przez wyspecjalizowane obiekty. Naszym priorytetem jest poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego zakładu oraz analiza danych w czasie rzeczywistym.

System bezpieczeństwa oparty jest na dwóch trybach:

 1. Trybie programowania – polegającym na analizie, przetwarzaniu w czasie rzeczywistym oraz wizualizacji danych historycznych;
 2. Trybie manualnym – pozwalającym osobom bez kompetencji i wiedzy technicznej obsługiwać system.

Założeniem jest, aby system był prosty w obsłudze i intuicyjny. Dodatkowo wizualizacja przetwarzanych danych ułatwia ich analizę.  

Sprawia to, że jest łatwy w obsłudze przez specjalistów innych niż inżynierowie. Mogą przy tym skorzystać ze wspomnianej już wizualizacji.

Inżynierowie CSHARK pracują ponadto nad optymalizacją systemu pod kątem dozowania środków chemicznych (przykładowo fosforanów) w czasie rzeczywistym tak, aby dbać o niezmienny poziom odpowiednich składników wody. Wydajność energetyczna, optymalizacja kosztów działania zakładu oraz diagnostyka prewencyjna także wchodzą w skład możliwości naszego systemu. Ma on również za zadanie optymalizację przepływu recyrkulacji wewnętrznej m.in. poprzez usuwanie azotu ogólnego. Jednym z wyników działania systemu będzie też ograniczenie ryzyka zakłócenia procesu sedymentacji w osadnikach w wyniku procesu denitryfikacji. Ponadto następować będzie odzysk zasadowości co jest istotne w procesie nitryfikacji.  Zakładamy, że stworzone rozwiązanie będzie możliwe do zastosowania przez konwencjonalne oczyszczalnie ścieków lub te pracujące w technologii MBR (Membrane Biological Reactor).  

Docelowo CSHARK zintegruje system z działającymi już w zakładzie bazami danych oraz sterownikami tak, aby możliwe stało się lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Wprowadzone usprawnienia pozwolą na znaczącą redukcję kosztów eksploatacji oraz rozwoju przyszłych wersji sterowników i sensorów, a także ich wykorzystania.

Masz podobny projekt? Skontaktuj się z nami!

Looking for similar solution? Contact us!

*mandatory field

To change your personal data or remove it completely from our database, write to us:

Front-end development
 • Need for front-end development of Husarion Main Page and documentation sites.
 • Client
 • Husarion - autonomous mobile robots company
FinTech and RegTech system
 • Development of the regulatory and compliance system
 • Client
 • Fenergo - client lifecycle management company