Career

Would you like to join the team? Send us your CV

Would you like to join the team? Send us your CV

Contact Us

If you have questions or need more information
CSHARK recruitment team - Małgorzata Naumowicz
Małgorzata Naumowicz
IT Recruitment Lead
+48 887 733 009
CSHARK recruitment team - Katarzyna Dudek-Suś
Katarzyna Dudek-Suś
IT Recruitment Specialist
+48 887 788 099
CSHARK recruitment team - Monika Burkiewicz
Monika Burkiewicz
IT Recruitment Specialist
+48 887 733 003
Apply
Personal Information
First Name
Last Name
E-mail
Phone
Add CV
Add another files

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CSHARK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-102) przy ul. Rynek 36/37.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę CSHARK w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przez zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.